Meny
Insatser för bygden
Jobba hos oss
Kontakta oss

Ledning

Verkställande direktören leder arbetet i Leksands Sparbanks bankledning och fattar beslut efter samråd med dess ledamöter.

Björn Rinstad

Björn Rinstad

Vd

Claes Edberg

Claes Edberg

Affärschef

Linda Gudmundsson

Linda Gudmundsson

Chef HR, fastighet och IT

Jonas Heimer

Jonas Heimer

Marknadschef

Linda Toivio

Chef Intern kontroll och Affärsstöd

Micael Enocsson

Micael Enocsson

Stf vd och ekonomichef

Pär Knis

Kreditchef