Meny
Insatser för bygden
Jobba hos oss
Kontakta oss
Samhällsengagemang

Styrelse

Leksands Sparbanks styrelse utses av bankens huvudmän vid årsstämman i maj månad. Styrelsen har det yttersta ansvaret för den verksamhet som bedrivs i Leksands Sparbank.

Anders Nygårdh

Styrelseordförande

Invald: 2007 som styrelseledamot
ordförande från 2018
Ort: Leksand

Stefan Persson

Vice ordförande

Invald: 2017
Ort: Stockholm

Björn Rinstad

Björn Rinstad

Verkställande direktör

Invald: 2019
Ort: Falun

Micael Enocsson

Suppleant (vice vd)

Invald: 2015
Ort: Leksand

Maria Werpers-Dahl

Ledamot

Invald: 2012
Ort: Tällberg

Anna Djäken

Ledamot (personalrepresentant)

Invald: 2023
Ort: Rättvik

Håkan Dorm

Ledamot

Invald: 2015
Ort: Stockholm och Tällberg

Jan Skarner

Ledamot

Invald: 2016
Ort: Leksand

Joacim Wessman

Ledamot

Invald: 2018
Ort: Lindesberg