Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Alternativ ITP

  • Anställd med årslön över 10 inkomstbasbelopp (762 000 kronor 2024)
  • Gäller lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (571 500 kronor  2024)
  • Större möjlighet att påverka sin pension
Buissness partners on their way to a meeting

En alternativ ITP-lösning kan vara en bra förmån för högavlönade anställda som har kollektivavtalad tjänstepension ITP2.

Du som är arbetsgivare kan ge en högavlönad tjänsteman möjlighet att själv anpassa delar av sin tjänstepension. Den anställde kan påverka förvaltningen och anpassa efterlevandeskyddet till sin familjesituation.