Så här fungerar företagsobligationer

En företagsobligation är ett löpande skuldebrev utgivet av statliga bolag och större industriföretag, men även av andra bolag för att låna upp pengar på lång sikt. Företagsobligationen ger högre avkastning, men har i de flesta fall också högre kreditrisk och sämre likviditet, än en stats- eller bostadsobligation. Avkastningen varierar beroende på den bedömda kreditrisken och löptid, som varierar mellan ett och tio år. För att förenkla för placerare att bedöma kreditrisken hos de företag som ger ut företagsobligationer låter låntagaren ofta något av ratingsinstituten Standard & Poors, Moodys eller Fitch genomföra en värdering av låntagarens förmåga att i tid infria sina finansiella åtaganden.

Priset för en företagsobligation med fast kupongränta noteras i form av en effektiv årsränta och bestäms av den gällande marknadsräntan.

Mer fakta om Företagsobligationer

  • Lägsta placeringsbelopp är oftast 1 miljon kronor
  • Leverans- och likviddag är två vardagar efter avslut
  • Ränta på företagsobligationer lämnas på förfrågan