Så här fungerar ränteterminer

Att använda ränteterminer för att gardera sig mot ränteförändringar innebär att köpa eller sälja statsobligationer eller bostadsobligationer vid en framtida tidpunkt till ett förutbestämt pris.

När företaget köper obligationen på termin och räntan går ner gör företaget en vinst. När företaget säljer på termin och räntan går upp gör företaget en vinst.

Ränteterminer medför en rättighet och en skyldighet att vid ett framtida tillfälle köpa eller sälja ett finansiellt instrument till ett förutbestämt pris. Innehavaren har med andra ord en rättighet till en vinst om marknadsräntan går åt "rätt" håll, men också en skyldighet till förlust om marknadsräntan går åt "fel" håll.

Fakta om ränteterminer

  • Priset för ränteterminer anges i som effektiv årsränta och bestäms av gällande marknadsränta.
  • Lägsta belopp är 1 miljon kronor
  • Löptid på den underliggande obligationer är 2 eller 5 år. För statsobligationer finns även underliggande löptid på 10 år
  • Ränteterminskontrakten clearas på Nasdaq OMX som går in som motpart och garanterar avtalen