• Sverige har cirka 1,1 miljon registrerade bolag, varav 99 procent av dem ingår i kategorin små- och medelstora företag. Upp till 70 procent av dessa företag uppger att de kan tänka sig att växa både med ökad omsättning och antalet anställda, men säger samtidigt att brist på kompetens, tid och resurser hindrar dem från att fullfölja sina ambitioner. 
  • Navigator-programmet bygger på att etablerade företag med stor tillväxtpotential under två år får tillgång till fyra externa spetskompetenser, så kallade coacher. 
  • De fyra coacherna väljs specifikt för varje deltagande företag. Dessa bidrar sedan med sin samlade kunskap och erfarenhet för att stötta företagen och företagarna att ta nästa steg i sin utveckling.
  • När konceptet Navigator introducerades i Värmland, då som ett EU-projekt, deltog 20 företag inom olika branscher. Dessa hade efter två år ökat sin sammanlagda omsättning med 222 procent och antalet anställda med 45 personer.
  • Bakom satsningen i Dalarna står Leksands Sparbank i samarbete med Dalarna Science Park. Projektet är delfinansierat av Vinnova.
  • Sparbanken har identifierat de fem företag som deltar i premiäromgången. Därefter tar processledare vid Dalarna Science Park vid för att leda programmet framåt.