Eftersom sparbanken var tvungen att ha en reservfond som nått en storlek av minst 10% av insättarnas behållning tog det hela 40 år innan Leksands Sparbank kunde dela ut några bidrag.

Världskrigen

Första världskrigets katastrofer och kristiden i dess släptåg medförde så pass stora påfrestningar för Leksands Sparbank att inga överskottsmedel fanns att fördela förrän 1928 och 1929. Efter ett års uppehåll gavs sedan med varierande belopp vissa anslag under åren 1931-1937. 

När andra världskriget bröt ut satte en ny ekonomisk kristid in. Varje möjlighet till anslagsbeviljande var utesluten under många år. Ett enda undantag gjordes 1942 då 2000 kronor anslogs till underhåll av finska flyktingbarn. Först år 1957 kunde bidragsgivningen fortsätta och pågår än idag.

Tidiga bidrag till "allmännyttigt och välgörande ändamål"

Leksands Sparbank har alltid haft ett intresse för att gynna ungdomen i bygden. Betydande belopp i form av stipendier har kommit studerande ungdomar till godo. Dessutom stöttades verksamheter som "har ungdomens fostran som mål".

Exempel på verksamheter som tidigt fick stöd från Leksands Sparbank:

 • Leksands scoutråd
 • Leksands Nykterhetsförbund
 • NTO i Ål
 • Leksands Idrottsförening
 • Badhusbyggen i Rönnäs, Västanvik, Hälla-Romma, Häradsbygden, Tasbäck, Djura, m.fl.
 • Leksands Hästavelsförening
 • Leksands Turistförening
 • Kyrko- och Hembygdskören
 • Leksands Musikkår
 • Leksands Hemslöjdsförening
 • Leksands Flygklubb

Idag återinvesterar Leksands Sparbank sin vinst i olika utvecklingsprojekt i Siljansbygden, något vi kallar insatser för bygden.

Läs mer om insatser för bygden