Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Ränteändring

Med anledning av förändringar på räntemarknaden ändrar
Leksands Sparbank nedanstående räntor fr o m 2019-02-05.

Inlåning

 

Ny ränta %
Förändring %
Siljanskonto1
0,15
+0,10
Pensionssparande
0,15
+0,10
Premiumkonto
(ingår i premiumerbjudandet)
0,35
+0,10
1 4 fria uttag, därefter betalar du en uttagsavgift på 0,1 % min 150 kr.
     
Fasträntekonto
Exempel på löptid och ränta per 2019-01-25
Aktuell ränta %
Löptid 12 månader
0,35
Löptid 18 månader
0,40
   

Utlåning

 

Utlåning med rörlig ränta till privatpersoner och företag höjs med +0,25 %.

Ränteändringen gäller inte referens- och basrelaterad samt räntebunden in- och utlåning.