”Nästan alla stora företag har konsulter på sin topp tio kostnadslista. Det spenderas miljarder på konsulter fast systemen för att hantera det många gånger är eftersatta”, berättar Inkopios vd Igor Savcic, som har ett förflutet som just inköpsansvarig på ett stort företag.

Med en vision om att automatisera och standardisera detta, för många dunkla område, föddes Inkopio 2014.

Som många nystartade företag sa man i början ja till många olika slags uppgifter, men idag är man ett renodlat produktföretag, där produkten är en molntjänst som automatiserar och digitaliserar inköpsprocessen av konsulter och kan anpassas i komplexitet utifrån kundens behov.

Det egenbyggda systemet hjälper kunderna att administrera hanteringen av konsulter och leverantörer för att få kontroll över processer, kompetenser och kostnader relaterat till detta. Ny funktionalitet för att stödja kunderna som använder systemet är något man filar på dagligen, säger Igor Savcic, och menar att deras produkt nu ligger rätt i tiden, som ett naturligt nästa steg i digitaliseringsresan.

”Många kunder har redan digitaliserat sina kundflöden, nu är det dags för de interna processerna”, säger han, och lyfter att corona också gett vind i seglen.

”Helt plötsligt har väldigt många insett att: ’Herre gud, vi måste sätta fart med digitaliseringen.”

I förlängningen tror han att den växande gig-ekonomin, och den ökande digitaliseringen – påskyndat av corona och där det spelar mindre roll från vilken plats en person arbetar – kommer lyfta frågan om företags kompetensförsörjning.

”Konsulter har alltid setts som utanför och temporära, jämfört med anställda, men över tid använder företag jättemycket konsulter och det är viktigt att se människan som en resurstillgång som är med och skapar företagets kultur, oavsett anställningsform.”

Idag har de såväl svenska som utländska kunder, inom både privat som offentlig sektor, och deras produkt används i 15 länder, 12 valutor och finns översatt i tre språk.

Även vad gäller utländska upphandlingar ser de att förändringarna som följt i och med corona, gjort processen enklare.

”Nu behöver man inte längre flyga in till ett möte för att vinna en upphandling. Nu kan man ta ett teamsmöte – barriärerna har sänkts.”

Något som både hjälper dem – och ibland begränsar – är att de är egenfinansierade, och alltså inte har tagit in kapital eller lånat pengar för att växa.

”Vi skulle kunna ha haft mycket mer bråttom och kunnat växa ännu mer. Men å andra sidan har vi stor operationell frihet, och vi tror på det vi gör och är alla långsiktiga. Ingen är här för att göra en snabb exit”, säger Igor Savcic.

Idag är de åtta anställda och står inför att strukturera om sin egen arbetsprocess för att kunna växa.

”Vi har stora kunder och ser en kontinuerlig ökad efterfrågan och intresse för det vi gör. Vi har höga ambitioner om att bli ett internationellt produktföretag”, säger Igor Savcic.

”Det är kul att se att det går att starta bolag och växa utan att behöva ta in finansiering eller sälja delar av bolaget”, säger Henny Carlstedt, kundansvarig på Stockholm företag. ”Fast det inte hör till det vanligaste, går det att växa organiskt.”