Skip to content

Arvskifte - dela upp arv

Arvskifte betyder att dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. Här kan du läsa om hur du gör för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Leksands Sparbank till arvingarna.

Arvskifteshandling och tidsgräns arvskifte

Få hjälp av oss att fördela arvet -  checklistor och blanketter

Alla arvskiften hanteras av en specialistgrupp inom banken. Detta gäller oavsett om du är privatperson eller boutredningsman som utsetts av tingsrätten att förvalta dödsboet. Här kan du läsa hur du gör för att skicka in blanketter och andra dokument till oss för att få hjälp. 

Checklistor och blanketter

Här hittar du checklistor och blanketter för dödsbodelägare och boutdredningsman.

Har du frågor?

Behöver du hjälp med hur du fyller i blanketterna?

Har du skickat in ett ärende och har frågor om det?

Ring oss på 0247-886 00

 

Har du juridiska frågor om bouppteckning och arvskifte? 
Via kontor eller teams/telefonmöte: Leksands Sparbanks familjejurist

Via telefon/video eller gör det själv online: Lexly

 

Vill du ha ekonomisk rådgivning, till exempel placering av arv?

Kontakta oss på 0247-886 00, eller skicka ett meddelande till oss i internetbanken eller e-post: