Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Boindex

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Familj packar upp flyttlådor i det nya hemmet

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Swedbank Boindex kvartal 1: Boindex på ny rekordlåg nivå

Swedbank Boindex sjönk till en ny rekordlåg nivå under årets första kvartal. Det innebär att den som köper en bostad idag lägger rekordmycket av sin disponibla inkomst på boendeutgifter.

- Ett Boindex på 92 är det lägsta som uppmätts sedan det började beräknas 2005. När det gäller Boindex för småhus får vi gå tillbaka till fastighetskrisen på 90-talet för att hitta ett Boindex som ligger under dagens nivå, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Högre bostadspriser och energikostnader ger dyrare boende

Sedan årsskiftet har småhuspriserna stigit med 9,7 procent och bostadsrättspriserna med 2,7 procent. Högre bostadspriser och energikostnader leder till att hushåll som köper en bostad idag måste lägga 33 procent av sin disponibla inkomst på boendeutgifter.

- Prisuppgången gör att hushållens utgifter för räntor och amorteringar ökar. Det tillsammans med högre energikostnader gör att hushållen får lägga rekordmycket av sin disponibla inkomst på boendeutgifter om de köper en bostad idag, säger Arturo Arques.

Svagt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Bristande kunskaper och svagt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden gör att behovet av tips och råd är stort bland dagens konsumenter på bostadsrättsmarknaden.

- Trots skärpt bostadsrättslagstiftning är konsumentskyddet svagt. Nya regler för tillexempel förhandsavtal, intygsgivare och redovisningsprinciper skulle öka konsumentskyddet. Vi skulle också behöva ett nationellt register för bostadsrätter, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.