Hoppa till textinnehållet

Vad är icke komplexa obligationer?

Woman sitting barefoot on steps.

En icke komplex obligation är ett räntebärande skuldebrev där du lånar ut pengar till den som ger ut obligationen, den så kallade emittenten.

Allmän information om icke komplexa obligationer

I Sverige är det staten, bolåneinstitut, banker, kommuner och företag som lånar pengar genom att ge ut obligationer – så kallade kapitalmarknadsfinansiering. Löptiderna kan variera mellan ett och tio år. Räntan kan vara fast eller rörlig. Med undantag för CoCo-obligationer/ AT1 obligationer kan samtliga obligationer handlas av privatpersoner.
Läs mer om icke komplexa obligationer

Hur handlar man med icke komplexa obligationer ?

Köp och försäljning av obligationer på börser eller andra marknadsplatser sker genom ett börsombud, till exempel via din rådgivare i banken. I ordern anges belopp samt en limit, det vill säga till vilken högsta eller lägsta kurs/ränta du vill köpa eller sälja obligationen. Det går även att välja aktuellt marknadspris/ränta.

Vad tar jag för risk?

Utgångspunkten för obligationsplaceringar bör vara att man håller dem till förfall. Eftersom priser ställs dagligen på obligationer så kan en försäljning ske under löptiden men då till ett marknadsvärde som kan både vara högre eller lägre än vid anskaffningstidpunkten. De två vanligaste riskerna med icke-komplexa obligationer är kreditrisk samt ränterisk.

Vad påverkar avkastningen?

Obligationens kupong är en del av totalavkastningen. Eftersom en obligation är föremål för kursvariation under löptiden så kommer avkastningens storlek att påverkas av både skillnaden mellan försäljningskurs och anskaffningskurs samt storleken på erhållna kuponger under innehavstiden.

För- och nackdelar med icke komplicerade obligationer

Fördelar

  • Erbjuder en bra förutsägbarhet för kapitalbevaring/återbetalning av nominellt belopp samt ränteutbetalningar.
  • Behåller du obligationen till förfallodagen så kommer räntan/räntemarginalen bli mer förutsägbar.
  • Du kan alltid sälja av obligationen under löptiden till rådande marknadskurs.

Nackdelar

  • En försäljning innan förfallodagen kan resultera i förlust om obligationen säljs till en lägre kurs än anskaffningskursen. Kursförlust kan helt eller delvis kompenseras av tidigare utbetalda kuponger.
  • Beroende på emittent och marknadsklimat så kan det ta tid en viss tid att sälja en obligation.
  • Marknadsvärdet kan påverkas av allmänna marknadsklimatet utan att ha något med bolaget att göra.

Ränteplaceringar

Ränteplaceringar passar dig som vill placera med låg risk. Ränteplaceringar är lämpliga som basen i ett sparande eller som ett sätt att få ränta på pengar som snart ska användas. För dig som privatperson är det främst premieobligationer, privatobligationer och räntefonder som är aktuella. Andra typer av obligationer är också tillgängliga för privatpersoner, men i de flesta fall är lägsta placerade belopp en miljon kronor.