Hoppa till textinnehållet

Provisioner och kvalitetshöjande tjänster

Family unpacking moving boxes

Provisioner regleras i lagen om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens regler för hur provisioner och annan tredjepartsersättning får betalas ut och tas emot. Kortfattat innebär reglerna att provisioner som ges eller tas emot måste höja kvaliteten på de berörda tjänsterna som erbjuds till dig som kund. Provisionen får inte heller hindra Leksands Sparbank från att agera i ditt bästa intresse som kund. Här beskriver vi vilka kvalitetshöjande tjänster Leksands Sparbank erbjuder.

Analyser

Leksands Sparbank erbjuder bland annat analyser för olika marknader, branscher, företag och tillgångsslag. Analyserna guidar dig som kund och ger dig kunskap för att kunna fatta välgrundade finansiella beslut. Du vet väl att du kan prenumerera på flera av nyhetsbreven direkt till din e-post.

Prenumerera på nyhetsbrev - få analyser för olika marknader, branscher, företag och tillgångsslag

Du kan även få tips om de senaste analyserna från din rådgivare.

Många av analyserna är samlade på Swedbank Insikt och Aktiellt. Dessutom har banken tv-sändningar Swedbank TV och bloggar med de senaste analyserna.

Brett produktutbud

Leksands Sparbank har ett brett utbud av sparprodukter via våra samarbetsparters. Produktutbudet innehåller exempelvis fonder och aktier. Det ger dig ökad möjlighet att anpassa dina investeringar utifrån dina behov och sparmål. På Fondtorget har du tillgång till cirka 500 fonder från cirka 70 olika fondbolag. En lista över samtliga produkter finner du i Fondlistan.

Hållbart sparande

För dig som vill bidra till en hållbar framtid genom ditt sparande erbjuder Leksands Sparbank flera alternativ, såsom fonder och strukturerade produkter som investerar i företag som tar ansvar för både människor och miljö. Dessutom granskar Leksands Sparbank samtliga fonder som säljs via Fondguiden, även externa fonder, enligt ett antal hållbarhetskriterier.
Hållbart sparande

Digitala kanaler

Som kund i Leksands Sparbank har du dygnet runt tillgång till ditt sparande i internetbanken och appen. Läs mer om hur du kommer igång och vilka tjänster som finns.
Digitala tjänster

Brett kontorsnätverk och Kundcenter

Vi har bankkontor i Leksand, Rättvik och Gagnef dit du är välkommen om du har frågor kring ditt sparande. Du kan även vända dig till någon av de andra Sparbankerna i Sverige, eller något av Swedbanks kontor runt om i Sverige. Du kan även kontakta Kundcenter Privat på 0247-886 00 eller Telefonbanken 0771-22 11 22 om du vill prata med en rådgivare.

Guider

Genom bankens olika guider kan du på egen hand, i internetbanken eller i appen, utvärdera olika placeringsmöjligheter utifrån dina mål och behov. Några exempel på guider är Bekvämt fondval, Börja Spara, Fondguiden och Börja pensionsspara.

Uppföljning av dina placeringar

Efter en rådgivning kring ditt sparande kan du senare kontakta banken för en uppföljning om investeringen fortfarande är lämplig. Om du exempelvis har bytt jobb, fått ett arv eller planerar att gå i pension, bör du se över ditt sparande om det fortfarande motsvara dina mål och behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss genom att besöka ett kontor eller ringa Kundcenter.

Utbildning och socialt ansvarstagande

Leksands Sparbank erbjuder olika möjligheter för dig som kund att lära dig mer om sparande och placeringar, exempelvis via:

Banken arbetar också med att sprida kunskap och öka medvetenheten om exempelvis pensionssparande och barnsparande och genom att aktivt delta i olika forum.

 

Information inför investeringsrådgivning och försäkringsdistribution

Information om investeringsrådgivning på inte oberoende grund. Läs mer här.