Den 158 meter långa Kyrkälvbron sägs vara Sveriges längsta hängbro i trä för biltrafik. Den blev färdigbyggd 1922, förstördes i en brand 1980 och återuppfördes igen två år senare tack vare gemensamma ansträngningar i bygden. Nu är det återigen dags för bygden att göra en insats för bron.

– Kyrkälvbron är inte bara en viktig förbindelselänk för Dala-Floda över Västerdalälven. Den är också av stor kulturhistorisk betydelse för Dala-Floda, bygden och Dalarna. Dessutom är den även något av ett landmärke för turismen i Västerdalarna. Att renoveringen av bron nu blir möjlig, bland annat genom insatser från Leksands Sparbank, är därför mycket glädjande och visar på betydelsen av en lokal sparbank med stort engagemang att stödja lokala initiativ av olika slag, säger Bo Lundgren från Stiftelsen Floda kyrkälvbro.

En rad lokala företag och många privata donationer har via brostiftelsen lagt en rejäl grundplåt för renoveringen. Dock saknas fortfarande pengar för att kunna starta och genomföra projektet. Här kliver Leksands Sparbank in med en miljon kronor och en av sina största insatser någonsin i bygden.

– Det ligger i vårt uppdrag som Sparbank att verka för en levande och attraktiv landsbygd. Ur ett sådant perspektiv är Kyrkälvbron betydelsefull ur flera perspektiv. Inte bara för att bron i sig är viktig att bevara rent fysiskt. Lika mycket investerar vi i människorna som brinner för bron och för bygden, säger Björn Rinstad, vd på Leksands Sparbank.

Renoveringen av bron sker under två år, 2023 och 2024. Första året handlar det om arbeten som kan göras utan att bron behöver stängas för trafik, exempelvis betongarbeten, renovering av sidospann och tryckimpregnering av virke.

Om Leksands Sparbank och Insatser för bygden

Leksands Sparbank har inga aktieägare. När banken gör en vinst återinvesteras den i olika projekt som syftar till att utveckla bygden, istället för att delas ut till aktieägare. Företag, föreningar, privatpersoner eller andra organisationer kan söka ekonomiskt stöd till sina utvecklingsprojekt genom insatser för bygden.

Läs mer: https://leksandssparbank.se/om-oss/insatser-for-bygden.html