Hemförsäkring med reseförsäkring – Tre Kronor

Ni som har vår hemförsäkring med reseskydd via vår samarbetspartner Tre Kronor Försäkring hänvisas till Tre Kronors webb, 3kronor.se. Där uppdateras informationen om vad som gäller kontinuerligt. Det finns även en länk upplagd till Tre Kronor på leksandssparbank.se/privat/forsakra 
 

Frågor och svar från Tre Kronor

Jag vill ställa in min resa, vad gäller? 
– Om du har hem/villahemPLUS ersätter avbeställningsskyddet vid akut sjukdom eller olycksfall. Avbeställningsskyddet ersätter inte avbokad resa på grund av oro för att bli smittad eller om UD avråder från att resa. Om du inte vill resa på grund av UD:s avrådan till resmålet kan du vända dig till rese- eller flygbolaget för att för ta reda på vilka möjligheter du har att avboka eller omboka din resa. Om du har en resa till USA hänvisar vi dig till researrangör eller flygbolag.

Vad gäller om jag redan befinner mig i ett riskområde? 
– Reseskyddet gäller för nödvändiga och skäliga vårdkostnader om man drabbats av akut sjukdom eller olycksfall under resa. Om du befinner dig i drabbade områden och har frågor eller vill ha hjälp, kontakta i första hand SOS International.

Gäller reseförsäkring om jag måste eller vill åka hem på grund av risken för att smittas av Coronavirus?
Nej, vår reseförsäkring ersätter inte en hemresa i förebyggande syfte för att undvika smitta eller för att man är orolig. Katastrofskyddet gäller dock om man befinner sig i ett land som UD avråder ifrån och du rest dit före avrådan.

Vad händer om jag blir satt i karantän? 
Blir du satt i karantän på grund av risk för smittspridning finns inget försäkringsskydd. Genom försäkringskassan kan du ha möjlighet att få så kallad smittbärarpenning. Läs mer hos Försäkringskassan.

Om Coronaviruset och reseförsäkringen på kort

Vi hänvisar i första hand till den landningssida kortets försäkringsgivare Europeiska ERV upprättat om coronaviruset. 

Informationen om hur avbeställningsskyddet på kort gäller i samband med coronaviruset hittas längst ner på sidan.

Observera att avbeställningsskyddet i den kompletterande kortförsäkringen enbart omfattar avbokning på grund av sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbat den försäkrade eller nära anhörig. Annat hinder från att resa, t.ex. en avrådan från att företa resor till resmål som drabbats av Coronaviruset, omfattas inte av försäkringen.

Under Försäkringar på ditt kort finns information om de olika kortförsäkringarna.

Livförsäkringar

Våra livförsäkringar, som betalar ut ett försäkringsbelopp vid dödsfall, gäller naturligtvis även vid dödsfall som är orsakade av Coronaviruset. Vi får automatiskt uppgift om inträffade dödsfall från befolkningsregistret (SPAR) och påbörjar då handläggning för utbetalning. Detta gäller till exempel Trygga livförsäkring, Låneskydd, Tjänstegruppliv (TGL) och efterlevandeskydd i våra pensions- och kapitalförsäkringar.

Sjukförsäkringar

För våra sjukförsäkringar, där ersättningen betalas ut vid arbetsoförmåga, gäller de enligt villkoren när den försäkrade har varit sjukskriven under en period som är längre än karenstiden. Till exempel Trygga sjukförsäkring kort och lång samt Trygga sjukkapitalförsäkring.

Sjukvårdsförsäkringar

Sjukvårdsförsäkringar, som erbjuder viss privatvård, gäller inte för akuta sjukdomsfall eller för långvarig vård- och omsorgsbehandling. 

Vad gäller om jag vill teckna en försäkring?

Våra ordinarie regler gäller för att teckna försäkring. Kunder som är hemma i karantän utan att smitta och symptom, eller som tar hand om sjuka barn (VAB), kan teckna försäkring.

Ytterligare frågor?

Vid funderingar är du varmt välkommen att kontakta vårt kundcenter i Leksand på telefon 0247-886 00 alternativt kan du skicka ett meddelande till oss i inloggat läge i Internetbanken.