Dennis Sjörs har tillsammans med flera andra på fritidsgården Jippo lett projektet med e-sportarenan. Idén föddes under ett LAN våren 2017. Fritidsgården ville locka ut de ungdomar som idag sitter hemma och spelar till en gemenskap på fritidsgården.
- Ungdomar idag umgås mycket över nätet och ska fritidsgården kunna intressera och engagera ungdomar till gården krävs det att man finns där de är, säger Dennis.

E-sport har blivit en stor och internationellt spridd verksamhet som engagerar framför allt unga människor. I korthet handlar e-sport om att under tävlingsliknande former prestera så bra som möjligt i olika spel. Själva tävlingsdelen på fritidsgården är dock inte det primära. Här vill de skapa en mötesplats och bryta eremitspelandet.

Linnea Aurora Larsson och Dennis berättar om hur arenan kommer vara utformad och att föräldrar gärna får komma och besöka fritidsgården. 
- Föräldrar och ungdomar som hamnar i konflikt kring spelandet hemma kan finna en möjlig kompromiss väg genom arenan, berättar Dennis och fortsätter; vi vill vara en naturlig samtalspartner för de föräldrar som kanske inte förstår eller känner oro inför sin ungdoms spelande.

Arenan kommer rikta sig mot åk 7 och uppåt där alla kan vara med. 

Leksands Sparbank ser att arenan kommer att ge många positiva effekter och möjligheter och stöttar projektet med 369 231 kronor.