Förra veckan gick ju värdet på mina placeringar upp igen och nu i veckan har det varit upp och ner varannan dag. Är nedgången över och faran över nu?

- Om vi bortser från själva covid-19 smittan, där vi följer myndigheternas rekommendationer och har att hantera i första hand, så kan jag nog tyvärr inte blåsa faran över ännu vad gäller dina placeringar. De kraftiga nedgångarna vi såg fram till förra veckan berodde på osäkerheten kring konsekvenserna av smittspridningen och rädsla för att de gigantiska åtgärdspaket som sätts in av riksbanker och övriga statsmakter inte kommer att vara tillräckliga för att hålla ekonomin under armarna.

- Återhämtningen förra veckan skulle också kunna bero på att en del investerare passar på att köpa när fallet bromsades upp i hopp om att vändningen står för dörren. Det är även så att många institutionella investerare har regelverk som säger att de måste köpa mer aktier nu eftersom aktieandelen blivit för låg i portföljen. Vi såg ett typexempel på det 2008 när Norska ”oljefonden” rebalanserade sin portfölj och fick en fin utväxling på det när börserna vände upp.

Jamen, hur bör jag agera då?
- Risken för fortsatta nedgångar är fortfarande påtaglig. Ovissheten om hur mycket ekonomin kommer att drabbas av all nedstängning är fortfarande stor. Jag upprepar därför det jag sa förra veckan.

- Har du en lång placeringshorisont, fem år eller längre kan det vara värt att överväga att öka ditt månadssparande tills börsen tydligt har vänt upp igen. Vi vet genom liknande händelser historiskt att de pengar man sätter in på börsen när marknaden fallit kraftigt ger mer kraft i dina pengars återhämtning den dag det vänder upp. Man säger att man köper billigt för man få fler fondandelar för pengarna än när börsen stod på topp. Samma vid aktieköp. För samma peng får du fler aktier.

Realisera vinster i sparande utanför ISK eller kapitalförsäkring

- Ett medskick jag vill göra är att de kunder som har aktiefonder och aktier med goda vinster placerat utanför ISK eller kapitalförsäkring och som ser nyttan med att ha pengarna där långsiktigt bör överväga att stegvis flytta dem till ISK eller kapitalförsäkring. Reavinstkatten blir lägre idag än när börsen var på toppen i februari och skall ni behålla placeringarna och tror på en långsiktig återhämtning så har ni nu möjligheten att skatta fram vinsten på lägre nivåer och att återhämtningen sedan sker inom schablonskattad miljö där vinsten inte påverkar skatten. Vi kan hjälpa dig att flytta pengar från depå eller fondkonto till ISK utan kostnad och flytten sker till samma sälj som köpkurs.

Tidigare uppdateringar med Björn: