– Årets stora nyhet är att Nordea lämnade Sverige för Finland, vilket kraftigt minskade storleken på det svenska banksystemet. Soliditeten är stabil runt sex procent och är fortsatt viktig. En högre soliditet i banker, allt i övrigt lika, förbättrar skyddet och tryggheten för kunder och samhälle, säger Westnovas VD Henrik Molenius i en kommentar.

I undersökningen sticker Sveriges 60 sparbanker ut med en genomsnittlig soliditet på 14,89% vilket kan jämföras med de numera tre storbankernas genomsnitt på 5,50%. 17 av de 20 främsta bankerna är Sparbanker.

I Dalarna toppar Leksands Sparbank med en soliditet på 17,95%. Bland storbankerna med kontor i Dalarna har Swedbank 6,13%, SEB 5,8%, Handelsbanken 4,78% och Länsförsäkringar Bank en soliditet på 4,60%.

– Att Leksands Sparbank har en stabil ekonomisk ställning är av yttersta vikt för oss som lokal sparbank. Våra kunder ska kunna lita på att banken står stabil även i tuffare tider. Vår stabilitet är inget som byggs över en natt utan kommer av att sparbanken skötts väl under många år. Dessutom möjliggör stabiliteten fortsatta satsningar som bidrar till bygdens utveckling, säger tf VD Björn Rinstad

Definition soliditet enligt Wikipedia: "Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital."