Varje tisdag under sommaren är det Tisdagskul i Rättvik. Ett populärt arrangemang med många familjeaktiviteter som till exempel barnteater, musikunderhållning och trollkarlar.

Håkan Johansson representerar Rättvik Handel som arrangerar Tisdagskul och som under våren sökte medel från Insatser för bygden för att laga taket på scenen vi torget.

- Vi upptäckte att taket inte såg ut att må så bra i våras så vi ansökte om medel för att byta ut taket. Men under arbetets gång visade det sig att det bara var sidoskydden som var dåliga. Så med bra hantverkares hjälp kunde vi förbättra och förstärka taket så att det förhoppningsvis ska hålla 20-25 år till, säger Håkan och ler stort.

Scenen används flitigt under sommarhalvåret och tack vare dess låga höjd passar den jättebra till barnteater och andra barnföreställningar.

- Vi har en trollkarl som brukar vara med på Tisdagskul och han ber om att få vara på den här scenen, just för att han ska kunna agera tillsammans med barnen.

Leksands Sparbank återinvesterar i bygden och bidrog med 40 000 kr för att bygga det nya scentaket, men i och med förbättringen som gjordes kunde kostnaderna hållas nere.

Ni skulle först betala tillbaka pengarna som blev över, men ni hade en annan idé?
- Jag vi kände att scenen vid Storgatan skulle behöva nytt golv så vi stämde av med banken om det skulle gå bra. Sedan tog vi kontakt med Stiernhööksgymnasiet och frågade om de skulle vilja bygga det. De nappade på idén och tack vare överskottet från Leksands Sparbank kommer material att kunna köpas in till skolan som sedan får bygga golvet i skolans lokaler och sen fraktar vi ner det till scenen.

De pengarna som enbart skulle gå till ett nytt tak blev alltså både tak och scengolv.