Företagsakuten Leksand-Rättvik-Gagnef öppnade den 27 mars 2020, elva dagar efter att det första statliga stödpaketet i coronakrisen presenterades. Från och med måndag 1 juni övergår Företagsakuten Leksands-Rättvik-Gagnef i den nationella företagsakuten.

- Företagen i bygden är oerhört viktiga för oss alla, de skapar jobb, service och nöjen åt oss. De är ryggraden till att vi lever och mår bra här i Siljansbygden. Sommaren blir en kritisk period, inte minst för besöksnäringen. Nu när många av oss kommer att ha en coronaanpassad semester på hemmaplan vill jag uppmana alla som har möjlighet att lägga semesterkassan hos bygdens företag. Vi kan hjälpa varandra med både säkerhet och ekonomi samtidigt som vi njuter av fantastiska upplevelser.

Med de orden avslutar Lars Liljegren sitt uppdrag som projektledare för Företagsakuten Leksand-Rättvik-Gagnef. Vi vill tacka Lars för ett fantastiskt jobb som han har tagit sig an med stort engagemang och mycket kunskap under en kritisk tid för bygdens företagare.

Företagsakuten har varit aktiv i två månader och efter att Lars har tagit hand om de sista ärendena övergår den lokala företagsakuten i en nationell företagsakut.

Hur har projektet varit ur ditt perspektiv Lars?

- Det har varit ett roligt uppdrag. Det är en jättesvår situation för många, men det har varit bra samtal och jag känner att vi har kunnat hjälpa många företagare med både praktiska frågor och som bollplank.


Hur många företag har du haft kontakt med?

- Det är ett hundratal företag, jag har haft fullt upp. När det här projektet startade lyckades vi nå ut till företagen på ett bra sätt, det tror jag beror mycket på att de som står bakom företagsakuten har varit duktiga med att nå ut via media och sina egna kommunikationskanaler. I ett möte med andra företagsakuter runt om i landet var vi faktiskt en av få som hade full fart.


Vad händer med Företagsakuten och de företag som behöver fortsatt hjälp nu?

- Från början var det här tänkt som ett projekt som skulle pågå en månad, men när maj kom var behovet av hjälp fortfarande stort så vi förlängde en månad. Nu har det lugnat ner sig. Under tiden som vi har kört den lokala företagsakuten så har det etablerats en statlig nationell företagsakut som bygdens företagare kan höra av sig till, de har bra med resurser och dit tycker jag företagare som behöver oberoende hjälp ska höra av sig.


Och vad ska du göra nu Lars?

- Just nu är jag på väg för att köpa en morsdagspresent. Lokalt såklart.


Vid frågor om statens stödpaket för företag:
Nationella Företagsakuten
www.nationellaforetagsakuten.se
Tel: 010-241 13 00 (telefontid 8-16)

Regionala företagsstöd:
Region Dalarna
www.regiondalarna.se
Tel: 023-49 00 00

Allmänna näringslivsfrågor:
Kommunernas näringslivsavdelningar:
Leksand, tel: 0247-800 00, www.leksand.se
Rättvik, tel: 0248-700 00, www.rattvik.se
Gagnef, tel: 0241-151 00, www.gagnef.se

Företagsorganisation:
Företagarna – Leksand-Rättvik-Gagnef
www.foretagarna.se/regioner/dalarna/

Finansieringsfrågor:
Leksands Sparbank
www.leksandssparbank.se