Inlåning

Ny ränta %
Förändring %
Siljanskonto (1)
0,15
+0,10
Pensionssparande
0,15
+0,10
Premiumkonto
(ingår i premiumerbjudandet)
0,35
+0,10
1) 4 fria uttag, därefter betalar du en uttagsavgift på 0,1 % min 150 kr.
     

Fasträntekonto
Exempel på löptid och ränta per 2019-01-25

Aktuell ränta %
Löptid 12 månader
0,35
Löptid 18 månader
0,40

 

Utlåning

Utlåning med rörlig ränta till privatpersoner och företag höjs med +0,25 %.
Ränteändringen gäller inte referens- och basrelaterad samt räntebunden in- och utlåning.