Inlåning Ny ränta % Förändring %
Siljanskonto 0,25 +0,10
Pensionssparande 0,25 +0,10
Placeringskonto
företag och föreningar
0,15 +0,10
     
Fasträntekonto
Exempel på löptid ochränta
per 2020-02-05
Aktuell ränta
Löptid 12 månader 0,40
Löptid 18 månader 0,50
Löptid 60 månader 1,00
   
Utlåning  

Utlåning med rörlig ränta till privatpersoner och företag höjs med +0,25 %.

Bolån med 3-månaders räntebindning höjs vid räntejustering med 0,04% från och med 2020-01-04.

Ränteändringen gäller inte referens- och basrelaterad samt räntebunden in- och utlåning.