Det är en sprudlande glad Michelle från UF-företaget SmartRide UF som vi träffar inför UF-mässan i Leksand som äger rum onsdag 6 februari på Leksands Sparbank. Tillsammans med sin kollega och nära vän Lina berättar de om sitt företag och sina upplevelser med att driva eget företag.

– Vi har skapat en hemsida för samåkning i Leksand och närkommunerna. Tanken är att man ska kunna söka en resa om man till exempel inte har en bil. Har man en bil och vill erbjuda samåkning registrerar man en resa.

Till en början kommer sammankopplingen ske manuellt av SmartRide UF men framöver är det tänkt att det ska ske per automatik. Hemsidan har de själva byggt upp med hjälp av Pinevision.

Hur kom ni fram till just er idé?
– Vi har alltid varit intresserade av delningsekonomi och det är inget som egentligen finns i Leksand idag. Vi vill sätta Leksand på kartan och visa att vi är miljövänliga och innovativa här. Vi har även sett i olika samhällsgrupper på Facebook att efterfrågan finns. Så vi tror starkt på idén, men inser att det kommer ta tid att etablera.

Det låter ju verkligen spännande och hållbart. Kommer ni att fortsätta med SmartRide efter UF?
- Vi vill först kolla att det fungerar att driva det här. Sidan är idag en väldigt enkel version av vad vi egentligen vill göra. Vi har många utvecklingsidéer som inkluderar säker identifiering och app. Men först måste vi visa att det här är möjligt. Så för oss handlar det här året mest om att få ut vår idé och få upp intresset bland allmänheten.

Hur tas det emot bland allmänheten då?
- Vi har märkt att det finns en viss motvilja, till exempel ”Jag kan inte samåka, jag har ju barn”. Men vi försöker utvidga användningsområdet, att samåka till hockey eller andra evenemang, samåka till tågstationen eller för äldre som bor ute i byar som inte kan köra bil längre och där busstrafiken är begränsad. Det finns en mängd olika alternativ för hur man kan nyttja tjänsten.

UF då, hur känns det att ha drivit det här nu?
- Vi har pratat om UF och vår idé sinsemellan ända sedan högstadiet så vi har längtat efter att få starta UF-företag. Sen har vi haft både framgångar och motgångar under projektets gång. Men det som har varit mest utvecklande och lärorikt är att vi fått stå på egna ben och att vi tagit fram hemsidan själva. Nu ser vi fram mot mässan och presentationerna nästa vecka!

Och det gör vi också. UF-mässan i Leksand börjar klockan 8.30 på morgonen med presentationer inför en jurygrupp. Mellan klockan 11-15 kommer sedan mässan hållas öppen där man kan besöka företagens montrar och handla/ta del av deras produkter och tjänster. Vinnarna presenteras sedan på Företagarfrukosten 15 februari. Stort lycka till Lina och Michelle på SmartRide UF och alla andra företag!

Kolla in SmartRide UFs hemsida på www.smartrideuf.se. Där kan ni registrera resa och söka efter resa.