I en sparbank är det inte bankstyrelsen som har det yttersta ansvaret utan det är huvudmännen. Huvudmännen i en Sparbank utser styrelse, godkänner bokslut och vinstdisposition och fattar strategiska beslut - på en sparbanksstämma.

Huvudmännen är de som ser över sparbankens förvaltning och de som representerar sparbankens kunder. Hälften av en sparbanks huvudmän utses av kommun- eller landstingsfullmäktige inom bankens verksamhetsområde. Den andra hälften utses av huvudmännen själva. Personerna som är huvudmän ska ha lokal förankring.

I Leksands Sparbank har vi idag 24 huvudmän som representerar en lokal bredd, både geografiskt och inom olika yrkeskategorier.

Vi träffade Anders J Dahlin som är en av Leksands Sparbanks färskaste huvudmän. Till vardags är Anders operasångare med världens opera- och konserthus som sin arbetsplats, men i och med coronapandemin har alla hans uppdrag blivit avbokade.

- Jag kände att jag inte ville gå hemma sysslolös så jag erbjöd mig att finnas tillgänglig till vad som behövdes i kommunen, så jag har både provat på vikarie inom skolan och nu är jag inom äldreomsorgen.

Du är ju huvudman sedan förra året, hur blir man huvudman?
- Man kan bli vald av de politiska partierna i kommunfullmäktige eller av huvudmännens valberedning. Jag blev vald av huvudmännen.

Var det självklart att du skulle anta uppdraget?
- Jag fick ju läsa på lite innan vad det handlade om. Jag hade faktiskt ingen aning om hur det fungerade och att själva sparbanksidéen är så fantastisk med att ge tillbaka till bygden. För mig är sparbanken synonymt med bygden så det kändes ärofyllt och viktigt att tacka ja till uppdraget.

Vilken roll ser du att du har som huvudman?
- Man blir lite som en ambassadör för banken och bygden, och vi som huvudmän är representanter för bankens kunder. Vi har ju faktiskt en hel del makt som huvudmän. Vi har ett ansvar att det inte kommer in någon som vill förstöra banken. Det kan vi sätta stopp för, skrattar Anders.

Dagens sparbanksstämma blir lite annorlunda än vad den brukar vara.
- I och med vårt 150-årsjubileum hade vi planerat för en stor jubileumsstämma med anslutande middag tillsammans med huvudmän, styrelse, personal och inbjudna gäster. Men nu har vi fått ändra det, berättar Björn Rinstad, vd på Leksands Sparbank.

Stämman kommer istället att hållas digitialt där huvudmännen kopplar upp sig via en videotjänst.
- Det är en konstig tid vi lever i, men vi fortsätter hitta på lösningar på problem som uppstår. Det här är ett sätt att ställa om istället för att ställa in, säger Björn Rinstad.