Världsekonomin är i fritt fall och dagligen tillkännager regeringar nya stödpaket, medan centralbanker gör allt för att lugna stressade finansmarknader. Åtgärderna är nödvändiga men lyckas inte förhindra en global recession. BNP förväntas i år falla med mellan 3 och 6 procent i de flesta EU-länder.

- Prognosen förutsätter att de restriktioner som införts av myndigheter, tillsammans med hushållens och företagens självpåtagna försiktighetsåtgärder, börjar avta inom en snar framtid. Om inte det sker blir den ekonomiska nedgången än djupare, säger Andreas Wallström, tillförordnad chefekonom på Swedbank.

Prognosen bygger även på att regeringar runt om i världen snabbt beslutar om omfattande åtgärder för att stötta ekonomierna. Flera länder har redan aviserat stora stödprogram, däribland Tyskland och USA.

- Vi kommer sannolikt att få se en överbryggningspolitik som saknar motstycke i fredstid i de flesta EU-länder, säger Andreas Wallström.

Arbetslösheten i Sverige når tio procent redan till sommaren
Nedgången i Sverige är snabb och drabbar flera sektorer. Export, investeringar och hushållens konsumtion faller brant. Arbetslösheten förväntas stiga och nå tio procent redan till sommaren.

- Förloppet är snabbare än under finanskrisen och 90-talskrisen. En skillnad mot då är att hushållens konsumtion faller mer än under corona-krisen, säger Andreas Wallström.
Riksbanken stöttar ekonomin genom bland annat omfattande obligationsköp, vilket håller ned räntorna. Vid behov kan Riksbanken genom obligationsköp även komma att styra räntor på alla löptider mer tydligt. Styrräntan väntas dock ligga kvar på 0,0 procent.

Ekonomisk politik – tid för snabba och omfattande satsningar
Regeringen väntas möta krisen med åtgärder motsvarande 100 miljarder kronor för 2020, utöver de garantier och lån som redan presenterats. Det motsvarar 2 procent av BNP och är ändå lite i jämförelse med redan aviserade satsningar i flera andra länder, däribland Tyskland.

- Det är avgörande att finanspolitiken agerar snabbt, förslagsvis genom direkta transfereringar till drabbade hushåll och småföretag. Om resoluta åtgärder vidtas kan förhoppningsvis corona-krisen bli kortvarig och vi kan se fram emot en av de största ekonomiska återhämtningarna i historien, säger Andreas Wallström.

Länk till rapporten (pdf)
Läs mer om Swedbank Economic Outlook på www.swedbank.se/seo