K2A är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på egenproducerade, välplanerade, hållbara och Svanenmärkta hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget kombinerar bostadsportföljen med samhällsfastigheter för att stärka det löpande kassaflödet. Prioriterade marknader är Mälardalen och ett antal utvalda universitets- och högskoleorter med stort behov av bostäder.

Erbjudandet för allmänheten i korthet

Anmälningsperiod: 11 juni – 18 juni 2019
Erbjudandepris: 71 SEK per B-aktie (courtage utgår ej)
Minsta post: Anmälan ska avse lägst 170 B-aktier och däröver jämna poster om 10 B-aktier upp till 17 000 B-aktier (de som anmäler sig för förvärv av fler än 17 000 B-aktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet erbjudandepris på 71 SEK per B-aktie motsvarar det en minsta investering om 12 070 SEK.

Viktiga datum

Besked om tilldelning beräknas ske den 20 juni 2019. Likviddag för allmänheten är den 25 juni 2019. Första dag för handel är beräknad till den 20 juni 2019 på Nasdaq Stockholm. B-aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgängliga för handel omkring den 25 juni 2019.
Du kan teckna dig för erbjudandet via internetbanken, appen, kundcenter privat (personlig service), personlig mäklare, din rådgivare eller närmsta Swedbankkontor.

Mer information

Ta del av erbjudandet på sidan för prospekt eller i Aktiellt.

Se intervjun med K2A:s VD, Johan Knaust