Behöver du se över din familjejuridiska situation hjälper Lexly dig som kund i Leksands Sparbank med en rad juridiska tjänster, bland annat:

Allmän bedömning/inventering av dina familjejuridiska förhållanden

 • inbördes ekonomiska förhållanden
 • äktenskapsförord
 • samboavtal
 • olika insatser vid köp av bostad
 • skuldebrev
 • andra avtal

Lämna och/eller ta emot gåvor

 •  gåvobrev

Hjälp vid varaktig sjukdom m.m.

 •     framtidsfullmakt

Dödsfall

 • bouppteckning

Fördelning av arv

 • testamente
 • arvskifte

Rådgivning sker via bokat möte via datalänk eller telefon. Handlingar kan även skapas av dig själv online på Lexlys hemsida. Lexly erbjuder inte fysiska möten på Sparbankens kontor.

För dig ansluten till Rådgivningstjänst Premium kan viss juridisk rådgivning bokas på Leksands Sparbank efter samråd med din rådgivare på banken. Timtaxa 1600 kr.