Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Norrbotten i topp och Gotland i botten när småföretagare bedömer konjunkturen

Det är en tydlig inbromsning av konjunkturen för landets småföretagare. Skillnaderna mellan länen är dock stora, det visar de länsvisa rapporterna av Småföretagarbarometern, en undersökning av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

Stora skillnader mellan länen

Sammantaget för riket föll konjunkturindikatorn till den lägsta nivån sedan pandemiåren och skiljer sig markant från småföretagens optimistiska förväntningar från i fjol. Samtliga delar i indikatorn blev klart svagare med de största avvikelserna för småföretagens uppfattning om sysselsättning och orderingång.

Norrbotten toppar listan över Sveriges län med den starkaste småföretagskonjunkturen. Även Uppsala och Västerbotten står sig starkt. De län där småföretagarna är mest pessimistiska om det aktuella konjunkturläget är Gotland och Västernorrland, Kronoberg och Södermanland.

– Orsakerna till de stora skillnaderna kan bero på vilka branscher som är tongivande i länet. Men även hur internationella företagen är. Län med få exportföretag pressas av höga kostnader, stigande räntor och en svagare krona, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank i en kommentar.

Lönsamheten nere på 90-talets krisnivåer

För många småföretagare är den rådande konjunkturen sämre än något man tidigare upplevt. Synen på lönsamheten i företagen är nere på nivåer som inte setts sedan 1990-talet.

På plussidan anger tre av fyra småföretagare att de skulle klara tre månader med hälften av de budgeterade intäkterna genom att använda pengar som finns sparade i företaget. Drygt en av fem företagare uppger att de skulle behöva minska den egna lönen för att klara hälften av de budgeterade intäkterna under tre månader.

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern har genomförts varje år sedan 1985 och är Sveriges största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka 4 000 privata företag i olika branscher med 1-49 anställda och görs i samarbete mellan Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna.

*Småföretagsbarometerns konjunkturindikator baseras på nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Ett värde mindre än noll betyder kontraktion, medan ett värde över noll betyder expansion. Nettotalet visar alltså hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. När nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning adderas bildar summan småföretagens konjunkturindikator.

Omslagsbild: Småföretagsbarometern 2023

Småföretagsbarometern

Årets Småföretagsbarometer visar på en kraftig inbromsning av konjunkturen för landets småföretagare, men med stora skillnader mellan Sveriges län.

Du hittar alla rapporter här.

Delrapport, hela riket 4 maj

Småföretagsbarometern 2023 - (avser hela riket) (pdf)
Pressmeddelande (pdf)

Länsrapporter, 7 juni

Här hittar du fördjupade rapporter för Sveriges samtliga 21 län.
Länsvisa rapporter 2023
Pressmeddelande 7 juni (pdf)
 

Tidigare års rapporter

Småföretagsbarometern 2022

Småföretagsbarometern 2021

Småföretagsbarometern 2020