Hur ser du på marknaden nu Björn?

- Sedan vändningen i slutet av mars har uppgången varit stark och nedgången sett till innevarande år är utraderad. Detta trots att världsekonomin är i gungning och under omställning med pågående coronaspridning. Jag menar att uppgången är skör och att den bygger på att positiva signaler fortsätter komma in. 

Så du tror på en nedgång nu?

- Om börsen går upp eller ner kan jag inte svara på. Uppgången kan hålla i sig, men med så höga värderingar i relation till vinsterna bolagen gör så är fallhöjden ganska hög.

Så hur tycker du man ska agera nu?

- Jag är inte orolig för att börserna på sikt inte skall värderas högre än idag, men det kan vara värt att tänka över vilka pengar du kan komma att behöva använda de kommande, säg tre åren, och att inte ha dessa placerade mot aktiemarknaden. Så är det ju även i normalfallet, men med så pass hög risk i marknaden så gäller detta mer idag än till vardags. Aktieplaceringar bör ju alltid ses med minst fem års horisont för att du skall kunna vänta ut börssvängningarna.

I en intervju från 12 mars rekommenderade Björn att överväga att öka sitt månadssparande då när vi var mitt i den oroligaste tiden.

Säg att jag sparade 1000 kronor per månad i fonder innan coronakrisen och ökade till 2000 kronor per månad från mars. Tycker du jag ska justera tillbaka till min normala nivå av månadssparande nu?

- Sparbehovet och sparutrymmet är högst individuellt beroende på inkomster och utgifter samt hur mycket man redan har sparat i aktier, fonder och pension. Men om du har sparat extra hårt från mars till augusti så har det varit lönsamt och jag har svårt att se en lika kraftig utveckling i fem månader till, även om allt är möjligt. Nu kanske du skall prioritera en lite extra god buffert och spara utifrån dina normala förutsättningar. Det kan dyka upp fler tillfällen, i närtid eller framtid, när det är lämpligt att ta fram storsläggan igen.

 

Tidigare rekommendationer från Björn:

 

Vill du veta mer? 

Behöver du hjälp eller vill komma igång med ditt sparande är du välkommen att kontakta oss på 0247-886 00.

Riskinformation

Råden från Björn ovan är generella och utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.

Vi vill också påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder och aktier kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En aktie eller fond med hög risk kan både minska och öka kraftigt i värde.