Svenskarnas pensionsinkomster kommer i första hand från den allmänna pensionen och tjänstepensionen. För den stora majoriteten av alla anställda avsätts medel till dessa pensioner med automatik. Företagare måste däremot ta ett betydligt större ansvar för sin framtida pension. Den allmänna pensionen baseras på den lön företagaren tagit ut under sitt yrkesliv och för att få tjänstepension måste företagaren själv göra avsättningar till den.

-Som företagare behöver du känna till hur pensionssystemet fungerar. Fortfarande väljer alltför många att hålla ned sitt löneuttag och istället ta ut utdelning. Det slår direkt mot den allmänna pensionen. Utöver det skulle de flesta företagare åtminstone behöva göra pensionsavsättningar i nivå med vad anställda får genom sin tjänstepension, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Ett högre löneuttag ger högre statlig pension upp till taknivån på cirka 43 300 kronor i månaden. De flesta anställda får utöver det avsättningar till tjänstepension via sina arbetsgivare. Dessa uppgår till cirka 4,5 procent av lönen på lönesummor upp till cirka 40 000 kronor i månaden. För löneinkomster över denna nivå är avsättningarna 30 procent.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och mer om företagande:

Hälften av företagarna är dåligt insatta i pensionssystemet

Företagande, samlingssida

*Undersökningen genomfördes 7-18 januari 2019, 3 000 personer mellan 18 och 65 år deltog varav 123 var företagare.