Styrelsen genomför årligen olika gemensamma utbildningar.

Du kan läsa om dem här.