Hoppa till textinnehållet

Ränta och valuta

Digital devices with hands, tablet, laptop, smartphone

Publikationerna på denna sida är inte oberoende investeringsanalys och är därmed att betrakta som marknadsföringsmaterial. De har sammanställts av personer inom sales och trading och ska ses som ett stöd för att få en syn på omvärlden och hur valuta- och räntemarknaderna påverkas.

Valutapublikationer

FX Morning Briefing

En genomgång av den kortsiktiga bilden på valutamarknaden. Fokus på de största valutorna, SEK och NOK och aktuella händelser på tillväxtmarknaderna.

FX Views

Korta analyser på specifika valutor och teman.

FX Monthly

En publikation som innehåller strategernas vy de största valutorna och utvalda tillväxtvalutor. Fokus är på tre till sex månader.

FX Forecast

Veckovisa valutaprognoser från bankens valutastrateger för de stora valutorna samt SEK och NOK och ett urval tillväxtvalutor.

FX Technical Analysis

Ger en teknisk vy av den underliggande tillgången, tillsammans med tekniska stöd och motståndsnivåer.

FX Trade Ideas

Tradingförslag främst avsett för professionella aktörer som tar aktiv risk i valutamarknaden för att addera avkastning till portföljen.

Corporate Hedging Alert

Här ges valutasäkringsförslag till företag med utgångspunkt i strategernas valutaprognoser.

Options Strategies Alert

Ger förslag på aktuella optionsstrategier för våra valutakunder.

Räntepublikationer

FI Strategy Briefing

Analyspublikationer som främst riktar sig till institutionella investerare.

DerivatExtra

Analyspublikationer som riktar sig mot skuldförvaltare.

Mer information

Aktiellt

Nyheter om börs och bolag, aktierekommendationer och mycket mer.

Våra analyser via mejl